Kluczem do zapewnienia najwyższego poziomu higieny w publicznych toaletach są właściwie zaprojektowane rozwiązania sanitarne, w tym bezdotykowe systemy spłukiwania pisuarów. Firma Viega oferuje dwie tego typu technologie. W pierwszym przypadku system spłukiwania jest całkowicie niewidoczny, a w drugim wykorzystano sprawdzony czujnik podczerwieni.

W publicznych łazienkach pisuary stanowią podstawowy element wyposażenia, oferując oczywiste korzyści z punktu widzenia higieny, zarówno użytkownikom, jak i administratorom obiektów. Żeby zagwarantować optymalny efekt, muszą być one jednak połączone z bezdotykowymi systemami spłukiwania. Rozwiązania firmy Viega nie tylko zapewniają najwyższy poziom higieny i elegancki design, ale są jednocześnie odporne na akty wandalizmu i łatwe do utrzymania w czystości. Kolejna ich zaleta to możliwość wyboru różnych ustawień w zakresie spłukiwania.

Ukryty system spłukiwania

W przypadku tej technologii na ścianie nie ma ani przycisku uruchamiającego ani żadnej płytki maskującej. W syfonie pisuarowym znajduje się specjalny czujnik, który rejestruje zmiany w przepływie i temperaturze wody, zachodzące, kiedy pisuar jest w użyciu i automatycznie aktywuje spłukiwanie. To całkowicie niewidoczne rozwiązanie gwarantuje maksymalny poziom higieny i czystości, a także optymalną ochronę przez aktami wandalizmu.

Drugą kluczową sprawą z punktu widzenia administratorów obiektów publicznych jest funkcjonalność rozwiązań sanitarnych. Technologia firmy Viega oferuje tutaj istotną zaletę w postaci trzech różnych objętości spłukiwania, ustawianych w zależności od potrzeb. Możemy wybrać spłukiwanie przy pomocy 1 lub 3 litrów wody, a także opcję dynamiczną, w której system automatycznie wykrywa wysoką częstotliwość używania pisuaru i ogranicza objętość z 3 do 1 litra. Przykładami takich sytuacji mogą być chociażby przerwy podczas meczu piłki nożnej lub koncertu, kiedy duża liczba osób chce jednocześnie skorzystać z toalety. Częstotliwość spłukiwania jest wtedy jednocześnie ograniczana do jednej aktywacji na minutę.

W zależności od ustawień, dodatkowe higieniczne spłukiwanie może być uruchamiane automatycznie po upływie 24 godzin.

Praktyczna funkcja diagnostyczna potrafi wykryć ewentualne błędy w działaniu systemu i odpowiednio zareagować. Spłukiwanie zostanie uruchomione automatycznie na przykład, gdy blokada w syfonie uniemożliwia spłukanie pisuaru lub jeśli poziom wody w syfonie jest zbyt niski.

Ukryty system spłukiwania Viega jest dostępny jako osobny zestaw wyposażeniowy. Instaluje się go w połączeniu z odpowiednim modelem stelaża do pisuaru z oferty Prevista Dry.

Technologia podczerwieni

Drugim rozwiązaniem Viega zapewniającym maksymalny poziom higieny dzięki bezdotykowemu spłukiwaniu, jest czujnik podczerwieni umieszczony w przycisku uruchamiającym. Jeśli użytkownik pisuaru znajduje się w zasięgu czujnika przez przynajmniej 8 sekund, system zawsze automatycznie aktywuje spłukiwanie. Zarówno zasięg czujnika, jak i objętość spłukiwania mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb administratora obiektu.

W przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu (takie sytuacje zdarzają się na chociażby w szkołach lub hotelach) kwestią priorytetową jest utrzymanie jakości wody pitnej w instalacji sanitarnej. Żeby zapobiec stagnacji wody i namnażaniu się bakterii, system spłukiwania firmy Viega oparty na technologii podczerwieni, jest wyposażony w funkcję higieny. Dzięki temu można łatwo zaprogramować automatyczne spłukiwanie, aktywowane w określonych odstępach czasu.

Za ścianą znajduje się kompatybilny stelaż do pisuaru z serii Viega Prevista Dry. Po zamontowaniu widoczny pozostaje jedynie przycisk uruchamiający z czujnikiem podczerwieni Visign for More 200. Jest on dostępny w wersji drewnianej (bejcowany dąb), szklanej (czarny lub biały) oraz różnorodnych wariantach z tworzywa sztucznego. Pozwala to doskonale dopasować przycisk do każdego typu łazienki. Przy jednoczesnym zastosowaniu w toaletach przycisków uruchamiających Visign for More 200 do WC, możemy stworzyć harmonijną aranżację, doskonale pasującą do eleganckich obiektów publicznych.

Ukryty system spłukiwania przekonuje wyjątkowym poziomem higieny i całkowitą ochroną przed aktami wandalizmu. Spłukiwanie uruchamiane jest przy pomocy czujnika zainstalowanego w syfonie pisuaru. To doskonałe rozwiązanie do prostych, minimalistycznych aranżacji łazienkowych.

Cała technologia schowana jest w syfonie pisuaru. Czujnik (żółty element na dole) rejestruje zmiany przepływu i temperatury wody, które zachodzą podczas używania pisuaru i automatycznie aktywuje spłukiwanie.

Harmonijne aranżacje łazienkowe i najwyższy poziom higieny: przyciski uruchamiające Viega z czujnikiem podczerwieni umożliwiają całkowicie bezdotykowe spłukiwanie.

Bezdotykowe spłukiwanie jest uruchamiane, gdy użytkownik znajduje się w zasięgu czujnika podczerwieni przez minimum 8 sekund. Zarówno zasięg, jak i objętość spłukiwania mogą być regulowane w zależności od potrzeb.

System bezdotykowego spłukiwania z technologią podczerwieni instalowany jest za ścianą w połączeniu z odpowiednim stelażem podtynkowym do pisuaru Prevista Dry.

Przyciski uruchamiające z technologią podczerwieni nigdy nie wyglądały lepiej. Bezdotykowy model Visign for More 200 jest dostępny w wersji drewnianej (bejcowany dąb), szklanej (czarny lub biały) oraz różnorodnych wariantach z tworzywa sztucznego.