Dzięki technologii zaprasowywania na zimno, można łączyć rury o wiele szybciej i bardziej ekonomicznie niż w przypadku lutowania czy spawania. Takie rozwiązanie jest również znacznie bezpieczniejsze. Wszystkie złączki Viega wyposażone są w profil SC-Contur, powodujący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Każde niezaprasowane połączenie zostanie więc natychmiast zauważone podczas próby szczelności lub napełniania systemu. Eliminujemy w ten sposób ryzyko wystąpienia awarii przy uruchamianiu instalacji, co groziłoby poważnymi szkodami. Prawidłowo zaciśnięta kształtka pozostaje trwale szczelna.

Technologia połączeń zaprasowywanych, którą firma Viega wprowadziła do masowej produkcji ponad 25 lat temu, stopniowo zastępuje tradycyjne metody łączenia rur. Powody są oczywiste. Zaprasowywanie pozwala zaoszczędzić nawet do 80% czasu w porównaniu z lutowaniem czy spawaniem, w zależności od średnicy kształtek, co czyni tę technikę zdecydowanie bardziej ekonomiczną. Ponadto nie używamy tutaj otwartego płomienia, dzięki czemu montaż jest bezpieczniejszy i nie powoduje ryzyka pożaru.

Profil SC-Contur stosowany w złączkach firmy Viega eliminuje również inne zagrożenie, związane z pracami montażowymi. Jeśli jakakolwiek kształtka nie została poprawnie zaprasowana, punkt ten jest od razu widoczny podczas kontroli szczelności lub podczas napełniania systemu. Dzięki temu mamy pewność, że później nie dojdzie do żadnych wycieków podczas eksploatacji instalacji grzewczej lub wody użytkowej.

Do wody i do gazu

Działanie profilu SC-Contur jest sprawdzone i niezawodne. W przypadku metalowych systemów zaprasowywanych, takich jak Profipress (miedź) lub Sanpress Inox (stal nierdzewna) w konstrukcji złączki zastosowano niewielki kanalik, przebiegający obok pierścienia uszczelniającego. Powoduje on, że z niezaprasowanej kształtki zawsze będzie wyciekało medium. Dopiero po poprawnym zaciśnięciu, połączenie staje się trwale szczelne. Rozwiązanie to działa nie tylko w przypadku wody lub innych cieczy, ale również w instalacjach gazowych czy sprężonego powietrza.

Systemy Viega, takie jak Profipress (stosowany min. w instalacjach grzewczych i sanitarnych), Profipress G (instalacje gazowe) czy Sanpress Inox, gwarantują niezawodne wykrywanie niezaprasowanych połączeń w próbach szczelności w całym zakresie ciśnień od 0,1 do 0,65 MPa (dla wody) lub od 22 hPa do 0,3 MPa (dla powietrza lub gazów obojętnych). To samo dotyczy systemu Smartpress, opartego na rurach wielowarstwowych i metalowych złączkach.

W przypadku wielu innych rozwiązań dostępnych na rynku, kontrolowany przeciek przed zaprasowaniem następuje tylko poprzez O-ring, co nie gwarantuje tak skutecznego działania w pełnym zakresie próby ciśnieniowej. Może to stanowić ryzyko zwłaszcza w większych obiektach, ze względu na różnice wysokości. W pięciokondygnacyjnym budynku mieszkalnym różnica ciśnienia między piwnicą a najwyższym piętrem wynosi nawet do 1,3 bara. W złączkach bez SC-Contur, samo ciśnienie wywierane na O-ring jest czasami wystarczające, by niezaprasowane połączenie pozostało niezauważone podczas próby szczelności. W razie skoku ciśnienia podczas pracy instalacji dojdzie jednak później do wycieku, który może spowodować poważne szkody.

Centralna próba szczelności

Ze względu na potwierdzoną skuteczność działania SC-Contur w całym zakresie pomiarowym, dla systemu Profipress firma Viega dopuściła nawet centralną próbę szczelności. Podczas gdy w przypadku innych złączek instalacja musi być sprawdzana odcinek po odcinku, dzięki kształtkom z SC-Contur wystarczy centralna próba szczelności, żeby potwierdzić, że wszystkie połączenia zostały prawidłowo zaciśnięte i gwarantują trwałą szczelność. Przekłada się to na dodatkową oszczędność czasu dla wykonawców instalacji.

Złączki firmy Viega, wyposażone są w profil gwarantujący wymuszoną nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Jeśli kształtka nie zostanie prawidłowo zaciśnięta, zostanie to od razu zauważone podczas próby szczelności.

Profil SC-Contur zostaje automatycznie, trwale i pewnie zamknięty w momencie zaprasowania. Dzięki temu wykonawca i inwestor mają pełną gwarancję bezpieczeństwa.

Dzięki SC-Contur, dla instalacji wykonanych w systemie Profipress możliwa jest centralna próba szczelności. Oznacza to dodatkową oszczędność czasu podczas prac montażowych.

Charakterystyczne kolorowe kropki na złączkach Profipress (zielona oznacza instalacje wodne, a żółta gazowe) wyraźnie informują, że produkty te wyposażone są w profil SC-Contur.