W dniu 10 marca 2021 roku Euroterm TGS sp. z o.o. połączył się z Grast&MTB sp. z o.o., stając się tym samym 100% właścicielem udziałów Grast&MTB. Przejęcie spółki nastąpiło w sposób przyjazny i został zrealizowany w warunkach wzajemnego szacunku dla dotychczasowych osiągnięć Stron.

Spółki łączy wieloletnia relacja wynikająca z uczestnictwa w grupie zakupowej ABG oraz zbieżne obszary dystrybucji, w tym rynek firm instalacyjnych, hurtowych, obsługa sieci DIY, wyposażenie łazienek. W planach firmy Euroterm jest kontynuowanie działalności, rozwój obszaru oddziaływania, korzystanie z efektu skali, w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności organizacji, by dostarczać Klientom więcej, szybciej i lepiej.

Wart podkreślenia jest fakt, że Spółki Grast&MTB i Euroterm są organizacjami o bardzo dobrej kondycji pod względem finansowym i organizacyjnym, chrakteryzujące się wysokim potencjałem i profesjonalizmem zespołów specjalistów, doradców technicznych i handlowych. Biorąc pod uwagę powyższe jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy wypracować wiele przewag konkurencyjnych, szczególnie czerpiąc od siebie wzajemnie wiedzę i doświadczenie wynikające ze specjalizacji w technice sanitarnej, a z drugiej strony technice grzewczej.

Połączenie sił obu przedsiębiorstw jest kolejnym krokiem w realizacji długoterminowej strategii rozwoju. Wierzymy, że dotychczasowe inwestycje Euroterm, w tym w szczególności uruchomienie własnego centrum logistycznego oraz transformacja cyfrowa, będą mocnym fundamentem rozwoju potencjału sprzedażowego Grast&MTB i Euroterm, a główni interesariusze tych organizacji, czyli Pracownicy, Klienci i Dostawcy dostrzegą w tym przedsięwzięciu nowe perspektywy biznesowe.

Euroterm – przyszłość zaczyna się właśnie tutaj.